Acompanhar

intro (GAL, ES) 

Vila Liberdade é un proxecto de casa cuir situada nunha aldea en Galiza (Península Ibérica).

Queremos prover un espazo seguro para viaxeres cuir e compañeres cuir locais en busca de tranquilidade para que poidan gozar da vida rural, crear arte ou relaxarse.

O proxecto aínda está en fase de desenvolvemento. A casa xa está habitada e os espazos de traballo artístico son parcialmente utilizables, pero faremos máis reformas nos próximos meses.

Todas as persoas cuir son benvidas, isto é un espazo seguro para xente de todos os xéneros e orientacións (incluíndo todos os xéneros non binarios, persoas do espectro asexual/arromántico, pansexuales, etc) e traballadores sexuais.

Tanto es habitantes permanentes como a nosa rede local máis próxima somos persoas brancas de diversos xéneros/orientacións/capacidades funcionais/neuroestatus.

Recoñecemos os nosos privilexios e animamos a todes es compañeres cuir, especialmente compañeres racializades, a sinalarnos (en público ou privado) cando esteamos a ser opresives ou ignorantes en calquera aspecto de como os nosos privilexios vos afectan.

(ES)

Vila Liberdade es un proyecto de casa cuir situada en una aldea en Galicia (Península Ibérica).

Queremos proveer un espacio seguro para viajeres cuir y compañeres cuir locales en busca de tranquilidad para que puedan disfrutar de la vida rural, crear arte o relajarse.

El proyecto aún está en fase de desarrollo. La casa ya está habitada y los espacios de trabajo artístico son parcialmente utilizables, pero haremos más reformas en los próximos meses.

Todas las personas cuir son bienvenidas, esto es un espacio seguro para gente de todos los géneros y orientaciones (incluyendo todos los géneros no binarios, personas del espectro asexual/arromántico, pansexuales, etc) y trabajadores sexuales.

Tanto les habitantes permanentes como nuestra red local más próxima somos personas blancas de diversos géneros/orientaciones/capacidades funcionales/neuroestatus.

Reconocemos nuestros privilegios y animamos a todes les compañeres cuir, especialmente compañeres racializades, a señalarnos (en público o privado) cuando estemos siendo opresives o ignorantes en cualquier aspecto de cómo nuestros privilegios os afectan.

· · Web · 0 · 1 · 1
Entre para participar dessa conversa
Colorid.es

Uma instância com foco em pessoas queer/LGBTQIAPN+ que falam português. Saiba mais em sobre.colorid.es!

Qualquer pessoa pode criar uma conta, independentemente de orientação, gênero, relação do gênero atribuído ao nascimento com identidade de gênero ou corporalidade. Só não se esqueça de ler nossas regras!

Hi there, English speakers! You can see information regarding this instance by clicking here!